Kommande musikcaféer

Utb_AfrMus_03

Musiklinjen har planerat sina musikcaféer på Solvik följande datum:

  • Tisdag den 14 november
  • Onsdag den 28 februari
  • Onsdag den 25 april

Datumen är preliminära. Det kommer mer information senare på Solviks Facebooksida : https://www.facebook.com/SolviksFolkhogskola
och på Musiklinjens Facebooksida:
https://www.facebook.com/Solviks-Musiklinje-950374541724014/