Frånvaroanmälan

Om du som går en långkurs på Solvik, blir sjuk och inte kan komma till skolan, ska du meddela din frånvaro på följande sätt:

  • Ring 0515-436 29.
  • Knappa du in ditt personnummer.
  • När registreringen är klar kommer en bekräftelse.
  • Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan genom att lägga på luren (innan bekräftelsen).
  • Frånvaroanmälan måste göras före kl 12.00 aktuell dag. Görs anmälan senare registreras den för nästkommande dag.
  • Anmälan kan för närvarande bara göras för en hel dag i taget. Det innebär att ny frånvaroanmälan måste göras varje dag.
  • Vid längre frånvaro kan anmälan göras at klass- eller linjeföreståndare, om ni kommit överens om detta.