Styrelsen

 Styr_BlankUlla Grönlund, Ordförande
Kjell Berglund
styr_karekeKarin Ekenstedt
Maria Holmgren
styr-hanjakHans Jakobsson
styr-kerkarKersti Karlsson
Lars-Martin Lund
styr-stalunStaffan Lundström
Karolina Sundström, vice ordf.