Konst konsthistoria

Utb_KonHis_01Utb_KonLin_02Utb_KonHis_02Utb_KonLin_03

Nu finns möjlighet att delta i konstlinjens teoretiska delar på halvtid!

Konstlinjen konstteori är en halvtidkurs på 2-3 dagar i veckan. Halvtidsstudier innebär i snitt 2,5 dagars studier/vecka.
Vilka veckodagar som kan bli aktuella varierar från år till år. Innevarande läsår handlar det om onsdag, torsdag förmiddag samt vissa fredag eftermiddagar.
Kursen är tänkt för dig som är intresserad av och vill  lära mer om konst, arkitektur, historia, filosofi och kultur men inte själv vill teckna/måla/skulptera.
I denna kurs följer du konstlinjens teoretiska delar tillsammans med deltagare från konstlinjen.

Konsthistoria 2 – 2,5  dagar i veckan

Dag 1 läser du den moderna konsten (modernismen)med konstlinjens första årskurs (mestadels halvdag) och dag 2 läser du konstens historia från antiken till 1800-talet med konstlinjens andra årskurs (mestadels heldag). Lektionerna består av föredrag/föreläsningar, bildvisning och diskussioner/gruppövningar.

Konstnärs- och galleribesök

Utöver dessa två teoridagar följer du med konstlinjen på utställnings- , konstnärs- och galleribesök (cirka en halvdag varannan vecka).

Konst/kulturresa till storstad i Europa/Norden

Slutligen erbjuds du att följa med på konstlinjens vårresa (oftast i maj) till en storstad i Europa/Norden där vi tittar på spännande konst, besöker museer och andra sevärdheter. Guider/reseledare är konstlinjens lärare.
Genom åren har vi besökt Paris, Rom, Amsterdam, Berlin, Stockholm, London, Oslo, Prag m fl städer. Resan självfinansieras och brukar kosta cirka 4000- 6000 kronor.
Du som inte väljer att följa med på studieresan gör istället ett individuellt projektarbete om någon konstnär eller konsthistorisk företeelse.

Det här vill vi med konstlinjen teori

  • Ge kunskap och nya perspektiv på konsten och konstens roll genom historien in i vår tid
  • Skapa en medvetenhet om kulturen i samhället.
  • Förbereda för en rikare fritid.

Gemensamma aktiviteter

Att studera på folkhögskola innebär att du förutom din egen utbildning deltar i skolans gemensamma aktiviteter, t.ex. temadagar, föreläsningar och idrottsdagar.

Ansökan

Du söker med personligt brev där du berättar lite om vem du är och varför du vill läsa konstlinjen teori.
Till denna kurs tar vi in 8-15 deltagare.
Som deltagare på konstlinjen teori betalar du 20% av konstlinjens konstmaterialkostnad samt skolans grundavgift.
Läs mer om detta på studieekonomi.

Vi vill ha din ansökan senast den 1 juni. 
Ring om du känner dig osäker.
Här hittar du ansökningshandlingar