Kulturkurs

Nu finns nu möjlighet att “gå på Solvik” inne i Skellefteå och dela kulturupplevelser på kvartsfart!

Kulturkursen är en helårskurs på kvartsfart som passar dig som är intresserad av kulturella upplevelser och gärna tar del av kulturutbudet i närområdet.
Kulturkursen innefattar områden som arkitektur, konst, design, film, litteratur, trädgård, musik och teater. Solviks konst-,  litteratur-  och musiklärare guidar dig genom kursen.
Kursen kommer att vara förlagd till Campus i Skellefteå, vilket gör vi har nära till många besöksmål.
Kulturkursen omfattar en föredrags-/utflyktsdag i veckan samt ca 6 -10  evenemangsbesök.

Vi besöker kulturevenemang

Vi kommer att under kursens gång att besöka olika kulturevenemang.  Att dela upplevelser tror vi ger ett mervärde.
Dessa kulturevenemang kan t.ex. vara att teaterföreställning, se film på filmklubben, gå på musikkonsert, gå på jazzcafé och konstutställningar.
Inför kulturbesöken har vi ”uppsnack” i form av att vi läser på om bakgrunden kring kulturevenemanget, bekantar oss med konstnärerna/regissörerna, kompositörerna, författarna m.m. och den tid de levde och verkade.

Vi gör kulturutflykter

Vi gör även allmänna nedslag i olika kulturella företeelser där vi varvar kulturella/idéhistoriska perspektiv av historiska epoker med bilutflykter till utflyktsmål i närområdet.
Detta utflyktsmål kan innebära allt ifrån att besöka muséer och utställningar, äldre gårdsmiljöer och trädgårdar till att gå på husvisningar, hockey och loppis.

Kulturkursen erbjuder en gemensam upplevelseresa till  idé- och kulturhistorien och fysiskt runt till vår närområde.

Kursdagar

Kursdagarna ser i skrivande stund ut att bli onsdagar på eftermiddagen.
Vill du utöver detta följa med på Solviks Konstlinjes utställnings- och konstnärsbesök , kulturresor ut i Europa samt läsa någon av konsthistoriekurserna på skolan i Frostkåge är detta möjligt som utökad kulturkurs (50 %, halvfart).  Ange då detta i ansökan.

Öppen för alla

Kursen är öppen för alla, men vi ser gärna att du först gått Solviks grundläggande konsthistoriekurs innan.
Eftersom kursen till viss del bygger på bilburna besök i närområdet är det en förutsättning att tillräckligt många kursdeltagare har tillgång till bil och kan tänka sig köra, ta passagerare i bilen. Milersättning utgår enligt Skattemyndigheternas regler för detta.  Vi anpassar bilutfärderna efter rådande väderlek och tänker oss främst bilutflykter under tidig höst och vår.
Kryssa i ansökan i om du kan vara bilburen kursdeltagare.

Kostnader

För denna kurs tar vi en grundkostnad på 300 kronor/läsår. I den kostnaden ingår gruppliv- och gruppolycksfallsförsäkring, viss kopiering och studiematerial.
Till detta tillkommer kostnader för entréer vid evenemangsbesök och viss resekostnad. Solvik kommer att subventionera evenemangsbesöken till viss del men vi räknar med att er kostnad blir cirka 1500 kr/läsår.
Eventuella kostnader för längre höst- och vårresa ingår dock ej i detta.

 

Det här vill vi med kulturkursen

  • Ge kunskap och nya perspektiv på kulturyttringar genom historien in i vår tid.
  • Skapa en medvetenhet om kulturen i samhället.
  • Bereda för gemensamma kulturupplevelser och en rikare fritid.

 

Ansökan

Du söker med personligt brev där du berättar lite om vem du är och varför du vill gå kulturkursen
Till denna kurs tar vi in 8-18 deltagare.

Klicka här för Ansökningsblankett i PDF.

Vi vill ha din ansökan senast den 1 juni. 
Kontakta Solviks Folkhögskola om du känner dig osäker.

  1. Pers_StePet
  2. Peter Stenlund
  3. Kursföreståndare, Konst
  4. 0910-73 20 26
  5. skicka e-post