Kulturkurs

Nu finns det möjlighet att “gå på Solvik” inne i Skellefteå och dela kulturupplevelser på kvartsfart!

Kulturkursen är en helårskurs på kvartsfart som passar dig som är intresserad av kulturella upplevelser och gärna tar del av kulturutbudet i närområdet.
Kulturkursen innefattar områden som arkitektur, konst, design, film, litteratur, trädgård, musik och teater. Solviks konst-, litteratur-  och musiklärare guidar dig genom kursen.
Kulturkursen kommer att vara förlagd till Campus i Skellefteå, vilket gör vi har nära till många besöksmål.

Vi besöker kulturevenemang

Vi kommer under kursens gång att besöka olika kulturevenemang. Det kan till exempel innebära att gå på teater, se film på filmklubben, gå på musikkonsert, jazzcafé eller konstutställning.
Inför kulturbesöken har vi ”uppsnack” i form av att vi läser på om bakgrunden kring kulturevenemanget, bekantar oss med konstnärerna, regissörerna, kompositörerna eller författarna och den tid de levde och verkade.

Vi gör kulturutflykter

Vi gör även allmänna nedslag i olika kulturella företeelser där vi varvar idéhistoriska perspektiv av olika epoker med bilutflykter till utflyktsmål i närområdet – allt ifrån muséer och utställningar, äldre gårdsmiljöer och trädgårdar till husvisningar, hockey och loppis.
Kulturkursen erbjuder en gemensam upplevelseresa till idé- och kulturhistorien till vår närområde.

Kursdagar

Kulturkursen ser i skrivande stund ut att förläggas till onsdag eftermiddag då vi har föredrag eller gör utflykter. Därtill kommer att besöka 6 – 10 evenemang under kursens lopp.
Vill du utöver detta följa med på Solviks Konstlinjes utställnings- och konstnärsbesök, kulturresor ut i Europa samt läsa någon av konsthistoria-kurserna på skolan i Frostkåge är detta möjligt som utökad kulturkurs (50 %, halvfart).  Ange då detta i ansökan.

Öppen för alla

Kulturkursen är öppen för alla, men vi ser gärna att du tidigare gått Solviks grundläggande konsthistoriekurs .
Eftersom kursen till viss del bygger på bilburna besök i närområdet är det en förutsättning att tillräckligt många kursdeltagare har tillgång till bil och kan tänka sig köra och ta passagerare i bilen. Milersättning utgår enligt Skattemyndigheternas regler för detta. Vi anpassar bilutfärderna efter rådande väderlek och tänker oss att förlägga dem främst under tidig höst och vår.
Kryssa i vid ansökan om du har tillgång till bil och kan tänka dig att vara en av dem som skjutsar andra vid utflykterna.

Kostnader

För denna kurs tar vi en grundkostnad på 300 kronor/läsår. I den kostnaden ingår gruppliv- och gruppolycksfallsförsäkring, viss kopiering och studiematerial.
Till detta tillkommer kostnader för entréer vid evenemangsbesök och viss resekostnad. Solvik kommer att subventionera evenemangsbesöken till viss del men vi räknar med att er kostnad blir cirka 1500 kr/läsår.
Eventuella kostnader för längre höst- och vårresa ingår dock ej i detta.

Det här vill vi med kulturkursen

  • Ge kunskap och nya perspektiv på kulturyttringar genom historien in i vår tid.
  • Ge positiva och fördjupande upplevelser av möten med kultur.
  • Bereda för en rikare fritid.

Ansökan

Du söker med personligt brev där du berättar lite om vem du är och varför du vill gå kulturkursen
Till denna kurs tar vi in 8-18 deltagare.

Klicka här för Ansökningsblankett i PDF.

Vi vill ha din ansökan senast den 1 juni. 
Kontakta Solviks Folkhögskola om du känner dig osäker.

  1. Pers_StePet
  2. Peter Stenlund
  3. Kursföreståndare, Konst
  4. 0910-73 20 26
  5. skicka e-post