Skapande skola

Utb_AfrPro_05musikprod-pianoUtb_AfrMus_04Utb_AfrSan_02

 

Skapande skola är en satsning på kultur i grundskolan. Vi på Solviks Folkhögskola erbjuder grundskolorna att göra ett musikproduktionsprojekt med oss. Detta är ett projekt där eleverna får vara med och skapa musik och text tillsammans med professionella musikproducenter. De får också uppleva att arbeta med musik i en professionell studiomiljö och allt slutar med nyskrivna välproducerade låtar gjorda av elever.

 

Låtskrivning

Projektet handlar lika mycket om samarbete och identitetsutvecklande som om konstnärligt arbete. Vi börjar med att träffa eleverna för att prata om låtskrivning och de verktyg man kan använda sig av både musikaliskt och litterärt och hur man kan arbete i grupp inom musikskapande. Eleverna får tillsammans skriva låtar i små grupper under några lektionstillfällen. Mitt i skrivprocessen får de återkoppling från en musikproducent som kan tipsa om hur de ska komma vidare. Ett gemensamt tema för låtarna sätts vid första träffen.

Demo

När låtarna är klara får deltagarna sitta tillsammans med musikproducenter och göra en demo på låten. Hur ska musiken låta?  Vilken genre ska det vara? Vilka instrument ska vi ha med? Tillsammans med musikproducenten så byggs låten upp. Här blir samarbetet mellan eleverna viktigt och eleverna får ta ställning till hur de vill att låten ska produceras.

Inspelning

Slutligen så får eleverna vara med när låten spelas in av musiker i en professionell studio på Solviks Folkhögskola. Där får de uppleva hur deras låt förvandlas från demo till en professionell produkt.

Från idé till produkt

Resan eleverna gör från låtidé till färdig produkt är viktig i vårt projekt. De kommer lära sig om musik men också mycket annat. De måste samarbeta och ta många beslut på vägen och jobba identitetsutvecklande genom att ta ställning till sina egna och andras åsikter. Eleverna får också en inblick hur det kan gå till att jobba med musik på en professionell nivå.

Exempel på tidsplanering för 24 elever 8 låtar:

  • Första träff. Uppstart av låtskrivning och genomgång av projektet. Indelning av grupper på 3-4 elever.
  • Eleverna arbetar själva under några lektionstillfällen
  • Återträff med musikproducent för att ge tips på hur man kan jobba vidare med låtarna
  • Eleverna arbetar själva under några lektionstillfällen
  • Alla grupper får träffa musikproducenten för att tillsammans med musikproducenten spela in en demo. Två dagar.
  • Inspelning i professionell studio med musiker under två dagar.
  • Efterarbete mix en dag. Detta moment är inte eleverna delaktiga i.

 

Pris

Prisbild beror på gruppernas storlek och eventuella egna önskemål från er sida

 

Frågor

Har du några frågor, kan du skicka e-post till: info@solviksmusiklinje.se